Spirit Rank

TeamAverage Spirit
Apollo-
Ares-
Hades-
Poseidon-